אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

חנניה רייכמן

חנניה רייכמן נולד באוקראינה ב1905, זכה לחינוך ציוני ועלה ארצה ב1926.
ספריו הרבים מאופיינים במשחקי לשון משעשעים. בספרייה הלאומית ניתן למצוא  מקבצים  של פתגמים ושל טקסטים מחורזים שלו, שפורסמו גם בשבועון 'דבר השבוע'.
רייכמן כתב, עיבד, תרגם ופרסם שירים, אגדות ומעשיות עם לילדים, לרוב בחרוזים, בצד ספריו למבוגרים. תרגומו המחורז ל'משלי קרילוב' הוא הידוע מבין תרגומיו. 

להלן קטע מתוך תרגומו של רייכמן לסיפורו  המוכר של מרשק, על קורות הגברת שנסעה ברכבת עם כלכלב. הסיפור זכה במרוצת השנים לתרגומים נוספים לעברית,
ביניהם תרגומיהן של מרים ילן שטקליס ושל עינת יקיר.


                                       המטען
נוסעת הובילה כבודה:
ספה..
חבילה,מזוודה
אמתחת
מלתחת
שק - לב
יחד עם כל אלה
- כלבלבת.

נתנו במשרד הרכבת
לגברת פתקה צהבהבת
על זה שקבלו מידה:
ספה
חבילה
מזוודה
אמתחת
מלתחת
שק- לב
ויחד עם אלה
כלבלבת.
..........
לסיום  - 
וכשיצאה  הגברת קבלה
כלב פרא ענק במקום הכלבלבת
שברחה ברכבת.
סליחה, אזרחית!

לפי הפתקה הצהבהבת
הובלנו למחוז תעודה:
ספה
חבילה
מזוודה
אמתחת
מלתחת
שק - לב
ויחד עם אלה - כלבלבת.
אולם זה ברור כי יכול
הכלב בדרך לגדול.

------------------------------------------
                                               
  מספריו:  פתגמים (1937) אני נהג, אני שוטר (1939) — שירי ילדים על מקצועות ומשלחי יד. מאוצר אגדות הזהב (1940) יציאת מצרים (1941) הפילון הסקרן (1941) — עיבוד מחורז של מעשייה מאת רודיארד קיפלינג. ממלכות הדמיון (1941) ממשלי העמים ומפי חכמים (1941) עזרה ראשונה בחרוזים (1942. עם ד'ר אריה אלוטין). אם הבנים (1944) — סיפור חנה ושבעת בניה בעיבוד שירי אקטואלי. פתגמים ומכתמים: מן הים הכללי וטיפה משלי (1955)