אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk
א 
ב 
ג 
ד 
ה 
ו 
ז 
ח 
ט 
י 
כ 
ל 
מ 
נ 
ס 
ע 
פ 
צ 
ק 
ר 
ש 
ת 
 

חיים נחמן בְּיַאליק : מאחורי הספרים

בשנת 1922, יסד ביאליק, יחד עם יעקב זיידמן, את הוצאת אופיר לגיל הרך, על יד הוצאת מוריה, ירושלים-ברלין, ופרסם מסה על ספרות ואמנות לקטנים.

להלן קטע מתוכה

'אופיר' ישתדל לשתף בעבודתו את מיטב הסופרים והציירים העבריים, אלה שעוסקים ביצירת דברי ספרות ואמנות לקטנים לשמה ומאהבה, מתוך רצון יצירי פנימי ומתוך התקשרות נפשית למקצוע החביב עליהם. 'אופיר' ישתדל שכל הדברים היוצאים בחותמו, בין מקוריים ובין מתורגמים ומעובדים, לא יהא בהם משום ' הכנסת תבן לעפרים', אלא יוסיפו מצד תכנם רכוש ממשי, על הקרן הקיימת של ספרות ילדינו, שלפי שעה היא דלה ומצערה כל כך.
'אופיר' יקפיד הקפדה מיוחדת על טיב הלשון של דברי הוצאתו, שתהא נקייה, מדוקדקת, הולמת יפה את התוכן ומוכרחת מתוכו. כי לדעת 'אופיר', רק סגנון כזה שיש לו טעמו וריחו שלו ושומר על סגולותיו המיוחדות- רק הוא הוא שנקרא טבעי והוא הוא הנוח להיקלט בלב הילד ולעשות עליו רושם בל ימחה במהרה. ושוב חושב 'אופיר' כי אין מתעודת ספרות הילדים כלל לרדת אל הילד, אלא להפך, להגביה את קומתו, להעלותו מעט מעט, דרגא אחר דרגא בסולם ההתפתחות. צריכה היא לפתוח בחשאי את ליבו ולהכניס בו, מדעתו ושלא מדעתו, מושגים וקנייני רוח שלא נודעו לו מקודם לכן.
קריאת הילד בספר- אף היא יש בה משום לימוד, אם גם לימוד שלא מדעת, לימוד מתוך תענוג. אין איפה כל רע אם נטריח את הילד מעט. אל לנו להסתגל לטעמו הפגום ולבערותו של הילד. להיפך, נמשוך ונעלה את הילד אלינו.
'אופיר' יקפיד הקפדה יתרה גם על ההידור החיצוני של כל דבר הוצאתו. מעשה ההידור והקישוט ומעשה הציירים הבאים בפנים הספרים, מסור בידיים אמונות של ציירים ידועים, שכבר נתמחו במקצוע האמנות המיוחד לילדים.