אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

עשר אגדות לילדים על פי אנדרסן, גרים ואחרים

ציורים מאת תום זיידמן - פרויד
העורך ח.נ.ביאליק
מוזיאון ישראל, ירושלים

בשנת 1987 ראתה אור מהדורת פקסימליה מחודשת של הספר 'עשר שיחות לילדים', לרגל תערוכה של תום זיידמן-פרויד שהתקיימה באגף הנעור, מוזיאון ישראל, ירושלים. אוצרת התערוכה: אילה גורדון במקור ראה הספר אור בהוצאת “אופיר' ירושלם - ברלין בשנת תרפ'ג. הספר כולל את האגדות המנוקדות: כלתו של בן- הארנבת, בת המלך והעדשה, גן עדן התחתון, העבד החכם, בבית תרח, בת המים, הדיסה המתוקה, הכוכבים אשר היו לדינרי זהב, שועל וחתול, מפתח של זהב וכן מילון למלים קשות בסיפורים, מאמר של האוצרת על חשיבות הספר ורשימה על המאיירת.


העבד החכם
איש אחד אבדה לו פרה.  
שלח את עבדו החכם לבקשה.
עבר זמן רב והעבד לא שב.
אמר האיש בלבו: אין כעבדי נאמן! כמה טורח הוא טורח.
חיכה עד בוש והעבד בכל זאת לא שב.
דאג לו האדון, פן קרהו אסון.
יצא האדון לבקש את עבדו. הרבה ביקש האדון, עד שמצא עת עבדו, רץ הנה והנה בשדה.
הדביק אותו ואמר: מה אתה, עבדי הנאמן, המצאת את הפרה אשר שלחתיך לבקשה?
לא, אדוני, ענה העבד, גם בקש לא בקשתיה עוד!
ומה ביקשת אפוא? שאל האדון.
את הטוב מן הפרה בקשתי, בקשתי ומצאתי.
ומה הוא?
שלוש ציפורים, ענה העבד.
ואלה איפה הן? שאל האדון.
את האחת אני רואה, השנית - אני שומע קולה ואחרי השלישית עודני רודף, ענה העבד החכם.