אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

לג'ירפה כאֵב גרון

סיפר וצייר אריה נבון

ספריית חלון

הוצאת ספריית פועלים 1961

הג'ירפה היום עצובה, עצובה.

מה קרה? רוח פרצים בכלוב נשבה והיא התקררה.

אז בא הרופא ובדק יפה יפה,

בדק את הלשון, בדק את הגרון,

אה... אה... אדום הגרון נורא!

עלו וחבשו הרופא והאחות,

חבשו וחבשו וחבשו וחבשו,

קילומטר תחבושת לכל הפחות.

כל השבת ובערב גרגרה, גרגרה בלי הרף .

ביום א', באחת, הכאב קצת פחת.

הסיר הרופא חלק מהתחבושת.

ביום ב' בשתיים, פחת הכאב כפליים.

 הסיר הרופא חלק מהתחבושת.

ביום ג' בשבע, הוא פחת כדי רבע

הסיר הרופא חלק מהתחבושת.

ביום ה' הוקל לה בהרבה.

הסיר הרופא חלק מהתחבושת

וביום ו' לגמרי הוטב

הסיר הרופא חלק מהתחבושת.

ועכשיו השאלה נשאלת:

 היש עוד בתחבושת תועלת? יש ויש!

יושבת התופרת, פסים פסים גוזרת

ולכלוב תופרת וילונות לתפארת.