אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

פלח הרימון

מאגדות העמים ושיחותיהם
מסופרים בידי אשר ברש
הוצאת ספרים 'מצפה' בע'מ תל אביב
הודפס בפלסטינה 1934

פלח הרימון הוא אוסף אגדות שליקט ועיבד אשר ברש, ביניהן אגדה יפונית, אגדה תורכסתנית, אגדה פינית ועוד, שפורסמו ללא איורים. במרוצת השנים זכו אגדות אלה לעיבודים חדשים, ואף הפכו לספרים מצויירים רבים.
ה'טעימות' שלהלן מתוך הספר תערבנה ללא ספק לחיכם של אותם מבוגרים שקראו אותו בילדותם ואילו הצעירים ינודו בראשם בפליאה נוכח הלשון התנכ'ית. 

עץ הדפנה
אפולון, אל השמש אשר ליוונים, ראה את הנחש הגדול פיתון כי רק רע יזם כל הימים וישַלח בו חץ מקשתו וימיתהו. ויתברך אפולון בליבו לאמור: אין אל חזק ומיטיב לירות כמוני. 

אֲרַכְנָה
באחת העיירות אשר על שפת הים התיכון הייתה נערה ושמה ארכנה .וייצא שם הנערה למרחוק, כי ידיה השכילו לעשות במלאכת הצמר. הבגדים אשר עשו כפיה היו מחמד כל עין. הנינפות אשר בכרמים והנינפות אשר בנהרות באו יחדיו ותשבנה לרגליה לראות במלאכת כפיה. 

סתיו ואביב
ויהי היום ואיכר אשר עבר שדהו, שדה אורז, ראה על הארץ חפץ גדול וזורח. ויִשַח וירימהו ויתנהו על כף ידו ויַרא כי אבן חן היא, אשר מעודו לא ראה כיָפיָה וכזָרחָה. 

חונן ונותן
היה היה איש נדיב לב אטימתי שמו ולנדיבותו אין חקר. אורחים כי יבואו לביתו, וקיבל את פניהם באהבה ובשמחה. וכי ביקש ממנו איש דבר, לא מנע ממנו את מבוקשות, עד תכלית יכולתו. 

הסופר אשר ברש נולד בפולין ב1889 ועלה ארצה בגיל 25. היה עורך ופעיל בחיים הספרותיים בארץ. בין השאר הקים את מכון 'גנזים'. ברש כתב ספרים רבים,בעיקר למבוגרים, אבל יצירת ספרות איכותית לילדים הייתה חשובה בעיניו. ספרו המוכר לילדים הוא 'מנורת הזהב', לקט מעשיות יהודיות. ברש הלך לעולמו ב1952. 

נירה הראל