אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

לארץ הילדים


המילים מאת אנדה פינקרפלד
הציורים מאת פרץ רושקביץ
הודפס בפלשתינה ב1939


שירים מאויירים מימים רחוקים ,שבהם כיוונו שוטרים את התנועה בכבישים  כשאנדה פינקרפלד טרם עברתה את שמה ואיוריו של רושקביץ שנמכרים היום במאות דולרים, שימחו את הילדים שגדלו בארץ בשנים שלפני קום המדינה.


היזהר מפני שוטר
הנהג, היזהר,
כי אני פה השוטר!
סע לאט, סע בצד,
ראה, הנה הרמתי יד-
שם אסור ופה מותר,
נהג וסע ישר ישר! פלא, אינני כחול
הים שלי כחול מאוד,
כחול ממש כמו שמיים
ולמה זה כולי ורוד
וכחולות רק העיניים?
הלא רחצתי במיימיו
ולא הכחלתי עד עכשיו.