אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

כנפי כסף

אגדות מאת יוסף אריכא
הוצאת שטיבל ת'א תרצ'ו
ציורים מאת נחום גוטמן

מקבץ אגדות כתובות בלשון ספרותית תנכ'ית ,שבה נכתבו סיפורים בעשורים הראשונים של המאה ה20 . לילדים באותם ימים לא היה קושי להבין את הכתוב. 10 מבין האגדות עוסקות במעשי בראשית: המלאכים בשמיים, בריאת האדם, יצירת החושך, השטן ועוד. 5 אגדות עוסקות בארץ ישראל ו5 מוקדשות לכוחן של תפילות. כדי להיזכר בסגנון הכתיבה דאז, שהיה כל כך טבעי לקוראים הצעירים הנה אגדה מתוך אחת מתוך הספר. לקרוא ולחייך...

...                                        האמת והצדק

כאשר הופיע על יד כיסא הכבוד ארמון מפואר, בנוי אבני גזית של שייש לבן מעולף ספירים כחולים, פנה הבורא למלאכים שעמדו לפניו ויאמר להם: בחדרי הארמון הזה נמצאים כדי בדולח חתומים, המכילים בתוכם הן דברים טובים והן רעים. יקח כל אחד מכם דבר מה ויביאו לבני האדם שי. אבל מזהיר אני בכם: את הכדים שִברו, נַפצו טרם שתמסרו את תוכם לבני האדם, כי חזקים הם עד מאוד וידי אדם לא תצלחנה עליהם! מייד החלה ריצה- דיצה. המלאכים פרצו בחדווה הארמונה, חטפו מן הכדים אשר הכילו בתוכם גרעיני רגשות נעלות ורישפי סגולות ותכונות נפלאות, ניפצום וימסור את תוכם לבני האדם. אבל גם השׂטן לא טמן גַף בצלחת. אף הוא חדר הארמונה במחתרת וישחרר מתוך כדיהם את כל הפגעים הרעים, את השנאה, את הקנאה, אדי מחלות, ויביאם גם הוא לאנשים 'שי'.
אותה שעה עדיין התעופף בחדרי הארמון אחד מן הכרובים אשר חיטט וחיפש משהו נעלה ומועיל מאוד לבני אדם. הוא טס מחדר לחדר, גחן וחיפש בלי הרף, עד שמצא. אז פרץ בקריאות גיל וצחוק מצלצל אשר התגלגל מקצה רקיע למשנהו ו. בקרון זווית מצא את האמת והצדק ספונים בתוך כדיהם. קלטו אוזני השטן את הצחוק שהרגיז אותו מאוד וימהר לבוא. כאשר ראה את המציאה, התחלחל, ספק גפיו ויקרא בקול חנף- ערב: כרובי הנחמד! הן תביא בזה כלייה על בני האדם, כי מוות ואבדון צפונים בכדים האלה. הבין הכרוב כי השטן לפניו ולא שָׁעה אליו. הוא מיהר לטוס כדי למסור את מתנתו לדרי מטה, אבל השטן אשר רדף אחריו והיה כרוך בעקבותיו , הציק לו ובלבלהו. הכרוב מסר את מתנתו לבני האדם, אבל את הכדים שכח לנפץ. ויצחק השטן למִשבַּתו של הכרוב התמים ויעף שמח וחוגג לממלכת החושך. ומא מובילות דרכי האדם אל האמת והצדק- בעקיפין. 

הסופרי  יוסף אריכא נולד באוקראינה ב1907 ועלה ארצה ב1925. אריכא כתב  בעיקר למבוגרים וספריו ביניהם רומנים הסטוריים, זיכו אותו בפרסים רבים. הוא היה פעיל בחיים הספרותיים בארץ במיוחד בשנות ה50 וה60 של המאה העשרים. יוסף אריכא מת ב1972

http://www.e-mago.co.il/Editor/literature-214.htm 

נירה הראל