אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

התרגומים התערבבו

לפניכם קטע מתוך הספר, שמורכב משני התרגומים, מעורבבים זה בזה.
נסו להבחין אילו משפטים בקטע שייכים לתרגום הישן
 ואילו משפטים שייכים לתרגום החדש
.

פרק שלישי
ועתה מתחילה הנסיעה לברלין/ המסע לברלין יכול להתחיל

אמיל הסיר את כובע המצחייה ואמר:
שלום רבותי, העוד ימצא בשבילי מקום פנוי על ידכם?
ודאי שנשאר מקום פנוי. ואשה שמנה שלחצה את נעלה השמאלית 
מרוב שלחצה לה, אמרה לשכנה, איש שנשם בכבדות:
אכן, מעטים הם בימינו ילדים מנומסים כאלה. זוכרת אני את שנות עלומי.. 
אלי! אלי! רוח אחרת לגמרי היתה עימנו בימים ההם.
תוך כדי כך הניעה בקצב את בהונותיה הדחוסות בתוך גרב שמאל 
ואמיל התבונן בעניין רב באצבע המתנועעת בתוך הפוזמק.
איש שיחה של האישה נענע לה בקושי בראשו כי היה כבד נשימה 
ובשאפו אויר היתה נחירה איומה מחלחלת לו בחוטמו.
אמיל ידע מזמן שיש אנשים שנוהגים לומר: אל אלוהים,
 קודם היה הכל טוב יותר. הוא כבר בכלל הפסיק להקשיב לאלה האומרים 
שהאוויר היה בריא יותר, או שלשוורים היו ראשים גדולים יותר.
ברוב המקרים זה לא היה נכון. האנשים פשוט השתייכו לסוג שרוצה להיות לא מרוצה,
 שאם לא כן, יאלצו להיות מרוצים.