אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

מצאו את ההבדלים!


לפניכם עטיפות שתי המהדורות של הספר אמיל והבלשים
 והשערים הפנימיים של שתיהן.
במה הן דומות זו לזו? במה הן שונות זו מזו?