אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

איורים מפוזרים

דני קרמן הכין איורים לסיפור אצבעונית.
4 מהם תוכלו לראות כשתקראו את הסיפור.
5 מהם התפזרו ואספנו אותם לכאן.
איפה בסיפור הייתם מכניסים כל אחד מהם?