אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

כשאמא כועסת

כשאמא של מקס כעסה עליו,
היא שלחה אותו לישון בלי ארוחת ערב.
ומה קורה כשאמא שלכם כועסת עליכם?
קיבלתם אי פעם עונש כזה? עונש אחר?