אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk
 

צובעים מפלצות

לוחצים על אחת המפלצות ,כדי להגדיל אותה.

לוחצים במברשת על אחד מכתמי הצבע שמימין לציור

המוגדל, ואחר כך לוחצים בה על החלק שרוצים לצבוע.

מחליפים צבעים, או צובעים מפלצת אחרת. .