אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk
 

מה חסר להם?

לפניכם ארבעה אנשים שלמים וארבעה אנשים לא שלמים
כל אדם שלם אומר לבן זוגו שאינו שלם מה חסר לו..
 לחצו על הציורים והדפיסו אותם. השלימו את מה שחסר לאנשים,
לפי דברי בני זוגם
.
    


     ,