אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk
 

מכף רגל עד ראשזכריה כהן–יחיאלי קם בבוקר, הביט בראי ולא הכיר את עצמו.
 זאת אומרת את מה שנשאר ממנו.

דני קרמן ניסה לעזור לו למצוא את דמותו המקורית. 

איך לדעתכם נראה היה זכריה המסכן לפני שאיבד חלקים מגופו?

לחצו על הראי כדי להדפיס את מה שנשאר ממנו והשלימו את החסר