אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk
 

חפצים מפורצפיםנסו להרכיב ציורים מצחיקים רבים ככל שתוכלו מחמישה חפצים: 
מטרייה, כובע, עציץ עם פרח, קולב. 

מותר וכדאי להוסיף לחפצים פרצופים וגם ידיים ורגליים.

הנה שתי דוגמאות שצייר דני קרמן מחמשת החפצים האלה