אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk

ארנולד לובל : רשימת ספרים

צילם: יאן אנדרסון
ספריו של ארנולד לובל בעברית:

בסדרת צפרדי וקרפד:
צפרדי וקרפד חברים
צפרדי וקרפד ביחד
צפרדי וקרפד יום יום
צפרדי וקרפד כל השנה

--------------
משלים
 אמא אווזה
 מרק עכברים