אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk
א 
ב 
ג 
ד 
ה 
ו 
ז 
ח 
ט 
י 
כ 
ל 
מ 
נ 
ס 
ע 
פ 
צ 
ק 
ר 
ש 
ת 
 

חרוזים אדומים

כתבה: פניה ברגשטיין
איירה: ולי מינצי
הקיבוץ המאוחד 2015
24 עמוד, מנוקד

יצאה שולמית לחפש את החרוזים והחוט בידה.
הלכה והלכה עד שהגיעה אל לנחל. עמדה על שפתו ושאלה: 'נחל מים, בהיר עיניים, אולי ראית חרוזים אדומים, חרוזים יפים מתגלגלים, מטיילים?'
'ודאי שראיתי,' ענה הנחל, 'ראיתי חרוזים אדומים מתגלגלים זה אחר זה אל עבר היער.
לכי, ילדה חביבה, ושאלי את האילנות.' 

כשהשחילה שולמית בחוט הלבן את החרוזים האדומים שנתנה לה סבתא, היא גילתה שהמחרוזת יפה מאוד, 'רק קצת כבדה מדי. רק קצת ארוכה מדי'. שולמית התירה את קשר החוט כדי לשחרר את החרוז האחרון, אך באותו רגע נדחפו אחריו יתר החרוזים 'והתגלגלו מהחוט כולם חיש קל ונעלמו ואינם'. שולמית ביקשה את עזרתם של הנחל ושל האילנות, ובסופו של דבר נמצאו החרוזים אצל הסנאי שטעה וחשב אותם לאגוזים אדומים. וסוף טוב - הכול טוב. 

בשונה מן ההוצאה המחודשת של סיפור אחר של פניה - נעלי הפלא של רחלי (2013), הפעם החליטו בהוצאת הקיבוץ המאוחד לשמר את הטקסט המקורי ולוותר על התאמתו לעברית של ימינו, וטוב שכך; השינויים הקלים שהוכנסו בסיפור (השמטת מילה וכיווץ משפט פה ושם, פירוק של כינוי חבור ושינויים בפיסוק) אינם פוגעים במוזיקליות של הטקסט, בעושר הסמנטי ובמבנה החזרתי הקלאסי. עם זאת, בשונה מעימוד הטקסט במקור, בספר החדש נדחסו חלק מהדיאלוגים לשורות ארוכות רצופות (למשל בעמ' 7, 8, 9), באופן המעלים את האתנחתאות המתבקשות כשמדובר בקריאה בקול לקטנטנים. תוספת של שתיים או שלוש כפולות הייתה עושה שירות טוב יותר לפריסת הטקסט. 

איוריה של ולי מינצי מתחילים במינימליזם מוקפד הממחיש היטב לקטנטנים את התפניות בעלילה. בהמשך, המעבר לסביבה הטבעית-פלאית של החורש מומחש בצבעוניות נהדרת על פני כפולות שלמות ובהוספת פרשנות מטפורית לחיפוש אחר החרוזים. 

רוב שיריה וסיפוריה של פניה ברגשטיין התפרסמו תחילה בשבועונים 'דבר לילדים' ו'משמר לילדים', ומ- 1945 החלו להופיע בספרים. ראשון ראה אור בוא אלי פרפר נחמד; אחרי מותה התפרסמו הקבצים ניסע אל השדה ושיר ידעתי. קובץ הסיפורים חרוזים אדומים שעוטר ברישומיה של צילה בינדר ראה אור בתשכ'ה (1956); כלולים בו הסיפור שעתה מופיע בספר נפרד ו- 20 אחרים. 

חרוזים אדומים מתאים לבני שנתיים עד חמש.
נירה לוין